Taal

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken.
Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Gedachten (een idee of een plan) ontstaan in de hersenen en om die gedachten te verwoorden koppelen we hier woorden en zinnen aan. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in je mogelijkheden om met anderen te communiceren.

Op gebied van taalproblemen zijn er een aantal stoornissen. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u op de pagina's op deze site die over deze onderwerpen gaan:
- Afasie
- Vertraagde taalontwikkeling

Taal
Logopedie Hellendoorn