Tarieven

De kosten voor logopedische behandeling worden door de zorgverzekeraar vergoed. U bent verzekerd voor logopedische hulp vanuit het basispakket. De tarieven zijn per zorgverzekeraar verschillend en zijn afhankelijk van de door u gekozen polis.

Indien een behandeling niet tijdig afgezegd wordt (24 uur voorafgaand aan de behandeling), wordt het verzuimtarief toegepast. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar betaald. U zult dit zelf moeten betalen.

Eigen risico:
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering van 2014 een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt dus ook voor logopedie.


Privacy

Er wordt zorgvuldig omgegaan met informatie die u mij geeft. Het privacy beleid van de NVLF zal worden nageleefd.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Tijdens het eerste gesprek zal om uw toestemming worden gevraagd voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens / het opnemen van contact met uw huisarts en/of consultatiebureauarts, specialist of leerkracht van uw kind.

Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De therapie mag pas starten wanneer u daarvoor toestemming geeft.

Wet op Identificatieplicht

Volgens de Wet op Identificatieplicht vraag ik u tijdens één van de eerste sessies om een identificatie.

Gehoor
Logopedie Hellendoorn