Vertraagde taalontwikkeling

Vertraagde taalontwikkeling

Er is sprake van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een kind op taalgebed beduidend achterblijft in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen zich problemen voordoen in het taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en / of het taalgebruik.
Bij problemen in het taalbegrip heeft het kind moeite taal te begrijpen.
Bij problemen in de taalvorm blijven zinnen kort en ongestructureerd, is er sprake van grammaticaal onjuiste zinnen heeft het kind moeite met woordvorming.
Bij problemen met de taalinhoud kan er sprake zijn van een kleine woordenschat / woordvindingsproblemen. Het begrijpen en vertellen van verhalen levert problemen op, vaak wordt er over dezelfde onderwerpen gepraat en heeft het kind moeite om buiten het hier en nu te vertellen. Het kind vertelt zonder rekening te houden met de voorkennis van de luisteraar.
Ook kan het zijn dat een kind nog moeite heeft met beurt gedrag, luisteren naar een ander en oogcontact tijdens gesprekssituaties.

Een vertraagde taalontwikkeling hangt vaak samen met andere stoornissen zoals een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een auditief verwerkingsprobleem of een gehoorprobleem
. Soms wordt er door de logopedist, leerkracht of arts een algeheel ontwikkelingsonderzoek (psychologisch, logopedisch en gehooronderzoek) geadviseerd om in kaart te brengen welke eventuele stoornissen de taalontwikkeling belemmeren.

Het is belangrijk dat problemen op taalgebied zo vroeg mogelijk worden onderkent, aangezien het kind van 0 -6 jaar een gevoelige periode kent voor het leren van de taal. De manier waarop het kind taal leert is van grote invloed op de verdere taal- denkontwikkeling. Wanneer het taalniveau aan de basis niet goed is zal dit effect hebben op de verdere taal / denkontwikkeling. Taal blijft dus in grote mate medebepalend voor de taal / denk ontwikkeling die het kind doormaakt.

Door een vertraagde taalontwikkeling kunnen leerproblemen en sociaal emotionele problemen ontstaan. Wanneer een kind moeite heeft met begrijpen of zichzelf niet duidelijk kan maken, kan het bepaald gedrag (angstig, boos, agressief) gaan vertonen. Ook kan een vertraagde taalontwikkeling negatieve gevolgen voor het leren lezen en het begrijpend lezen hebben.

Taal
Logopedie Hellendoorn